Make predictions in 5 minutes

Má pythonní knihovna na tvorbu predikcí. Přes 20 modelů. Od statistiky po neuronové sítě. Automatický preprocessing, automatická optimalizace hyperparametrů. Užívejte, vylepšujte.

Machine learning

Machine learning je sada nástrojů, jak přimět stroje používat schopnosti typické převážně pro lidi. Mezi takové schopnosti může patřit například učení se, schopnost abstrakce, schopnost zjednodušení zanedbáním nepodstatných věcí…