Nejzajímavější bakalářské a diplomové práce

Práce jako Skutečnost a sen, Kyborg revoltující, nebo Geometrie uvnitř deformovaných černých děr.

 

 

Akademická prokrastinace bakalářských studentů FHS UK
AKTIVNÍ IMAGINACE Možnosti a rizika-
Aktuální problémy neurolingvistiky-
Alternativní kultura v České republice po roce 1989
ALTERNATIVNÍ PEDAGOGIKA Reformní pedagogika a její význam v současnosti
Alternativní pojetí hudební teorie z pohledu waldorfské pedagogiky
Antropogeneze vědomí
ASPEKTY ŠAMANIZMU V PSYCHOLÓGII JADROVÝ ŠAMANIZMUS AKO PROSTRIEDOK OSOBNÉHO ROZVOJA
BERGSON, SCHELER, WOOLFOVÁ A MYTOLOGIE „NOVÉHO ČLOVĚKA“
Blues zevnitř analýza zkušenosti bluesových muzikantů
Celostní pojetí zdraví a udržitelný rozvoj
Cena za tvořivost schizotypní rysy a umělecká osobnost-
Cesta k porozumění porozumění Starému zákonu. Hermeneutika Starého zákona – teorie a praxe
Člověk v šíleném dění světa Filosofie raného Deleuze
Dehumanizace myšlení
DENNÍ SNĚNÍ-
DJ – postmoderní fenomén
Dokonalá žena
Doporučování jako denní praxe každého z nás
Dramaturg, hudba a software
ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE OBORU PEDAGOGIKA DOSTUPNÉ V PROSTŘEDÍ WWW
EMO
Epigenetické mechanismy
Esej o entuziasmu – politická kritika entuziastické estetiky
Estetický soud z perspektivy filozofie, psychologie a neurovědy-
Estetika digitálního umění jako prohledávání prostoru možností
Estetika mikrokosmu
Exploatace Víta Olmera Bulvární zrcadlo polistopadové společnosti
Fenomén pirátského hnutí u nás i ve světě
Fenomén psychonautismu v adiktologii
Filosofie jako zaujetí
Foucault a celoživotní učení jako politický koncept
Foucault a internace šílenství
Freeparty jako realizace subkultury freetekno
Freetekno
Freetekno a rituál
Freud, Jung – Sny
Geometrie uvnitř deformovaných černých děr
Globalizace a její socioekonomické důsledky
Globalizace a kosmopolitní teorie
Globalizace společensko – politické důsledky činnosti nadnárodních korporací
GLOBALIZACE, VOJENSKÁ MOC A STÁT
Halucinogenní ropuchy
Harmonický posun výšky tónu
Hermeneutická fenomenologie a kvantová komplementarita ve filosofii vědy
Hudba jako kontrakultura – jinakost v hudbě jako kultuře
Hudební software – aplikace open source na hudební vzdělávání
Human enhancement
Iluzivnost světa – figury snu a zdání ve vybraných raně-novověkých textech
IMAGINACE NEKONEČNA
Imaginární dialog a jeho vztah k procesu individuace Analýza deníku participantky
Když člověk neřeší problém G L O B A L I Z A C E
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací
Kognitivní vědy a paradox fikce
Kolonialismus a postkoloniální kritika
Konstrukce realit osob ovlivněných mimotělní zkušeností
Konstruování obrazu sebe sama v prostředí virtuální reality
Kulturní a interkulturní psychologie
Kulturologie – Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Kvantová teleportace, její principy vyložené srozumitelně pro středoškoláky-
KYBORG REVOLTUJÍCÍ
LUCIDNÍ SNY
LUCIDNÍ SNY 2
Marie Montessori a její pedagogika
média a svoboda slova
MEDITACE – KONTEMPLACE
Merleau Ponty Návrat k přirozenému světu prostřednictvím moderního umění
Mesiášský mýtus
Městský šamanismus, duchovní a psychosociální působení aneb alšamanismus
Metafora boje o život
Metafora jako nástroj komunikace a kreativního myšlení
Metateorie v psychoterapii
Mimořádné náboženské prožitky a otázka psychopatologie
Mozek a událost
Možnosti elementárního výkladu obecné teorie relativity
Možnosti prezentace základů speciální teorie relativity
Možný vliv posvátna na lidské prožívání a chování
Mýtus o věčném návratu
Mýty súčasného človeka
Nadsvětelný pohyb v obecné relativitě-
Některé příklady implementace výpočetní techniky do nervové soustavy
Neoliberalismus jako umění vládnout
Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání-
Neurolingvistické programování Vědecký pohled
Neuromarketing teorie a praxe
Newtonovský úlet do nekonečna v konečném čase
NITERNOST A EXISTENCE Úvod do Kierkegaardova myšlení-
Nomádi moderní doby-
Nositelé plátěné „hipster“ tašky a jejich módní svět
Nové psychoaktivní látky
Nový kapitalismus jako příčina a důsledek efektivizace společnosti
NOVÝ VĚK STARÉHO JÁ SPIRITUALITA NEW AGE VE SVĚTLE UČENÍ ADVAITY
ODKAZ WILHELMA REICHA A JEHO REFLEXE V DÍLE ZAKLADATELŮ BIOENERGETIKY, BIOSYNTÉZY A BIODYNAMICKÉ PSYCHOLOGIE
Otázky srovnání NDE a podobných zážitků z psychedelických sezení s LSD, DMT a ketaem
OTEVŘENÁ VĚDA – VĚDECKÁ (R)EVOLUCE
Péče o duši
Podoby autorké funkce v kyberprostoru
Podoby autorské funkce v kyberprostoru
Pojem genu a některé jeho etické konsekvence
Politický systém Venezuely po roce 1999
Posthumanistické tendence v performance art Interakce těla a kódu
POSTMODERNA A JEJÍ VYUŽITÍ V HUDEBNÍ PEDAGOGICE-
Postmoderní román Foucaultovo kyvadlo Umberta Eca
Problém ukazování a postmoderna-
Proces globalizace a jeho dopad na vzdělávání
Proces individuace podle C.G. Junga
Programovatelní nelidští aktéři – analýza sociotechnické imaginace geeků
Prokrastinace (odkládání povinností) a její zvládání u vysokoškolských studentů
Přehled interpretací kvantové mechaniky
PSYCHEDELIKA A MECHANISMY JEJICH PŮSOBENÍ NA CNS
Psychoaktivní drogy
Psychologie a teorie volby
Psychologie prožívání v kontextu seberealizace
Psychologie radosti
Psychologie štěstí 2
PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE
Psytrance coby žánr paralelní reality-
Reformní pedagogika a její význam v současnosti
Rituál, LSD a freetekno
Role psychotropních látek ve spiritualitě
Rostlinná strava a trvale udržitelný rozvoj
Rozvoj osobnosti vlastními silami
ŘEKA, KTERÁ NIKDY NEVYSYCHÁ PŘÍRODA VE FILMECH TERRENCE MALICKA
Sen a existence
singularita a simultaneita
Situacionismus
SKANDINÁVSKÁ NIŽŠÍ MYTOLOGIE (TRPASLÍK , OBR A ELF V PROMĚNÁCH )
SKUTEČNOST A SEN
SKUTEČNOST A SEN 2-
Skutečnost a sen 3-
SKUTEČNOST A SEN 4
Slavné neřešitelné problémy
Současná reflexe šamanismu z pohledu vysokoškolských studentů
Současnost spirituální sexuality (SkiDancing Tantra)
Soupeření USA a Číny o získávání ropy z Afriky a jeho projevy v Nigérii, Rovníkové Guineji a Angole
Spiritualita uživatelů marihuany
Spirituální prožitky v drogové intoxikaci
Srovnání NDE a podobných zážitků z psychedelických sezení
Straight edge identita abstinenta
STREET ART – SUBKULTURA POST GRAFFITI
STVOŘENÍ ČLOVĚKA A RAJSKÝ PŘÍBĚH V GNOSTICKÝCH INTERPRETACÍCH
Stvoření člověka, úděl a úkol člověka
Subkultura hipsterů v Česku
Šamanismus pohledem jeho praktikantů
Šamanismus z hlediska religionistických teorií
Techno v klubu Cross jako součást alternativní kultury
Tělesné modifikace v kyberpunkové literatuře
Tělesné modifikace v kyberpunku, kyberpunk v tělesných modifikacích
Teorie prokletí přírodních zdrojů na příkladu Venezuely
Teorie vědomí
Totalitní kýč a underground. Sémiotický model
TOXIKOLOGIE NOVÝCH PSYCHOTROPNÍCH DROG
Transformace mediálního impéria VICE-
Trvale udržitelný rozvoj jako řešení postindustriální potravinové krize
Udržitelnost životního prostředí Afriky v kontextu globálních snah
Udržitelný rozvoj jako právní princip
Umění nových médií a proměny, které přineslo do muzeí
Venezuela a Spojené státy – přátelství
Veřejná sféra v síťové společnosti
Věty o alternativě a lineární programování v nekonečněrozměrných prostorech
Vidění a moc. Porovnání konceptů Guye Deborda
Virtuální realita – estetické konsekvence
Vize postčlověka Pojednání o možnostech transformace člověka u Descarta Fišera a Mora
Vliv absence mužských iniciačních rituálů na krizi mužské identity v západní společnosti
VLIV KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI NA EMOČNÍ DEPRIVACI A SEBEVĚDOMÍ ADOLESCENTNÍCH DÍVEK
Vliv náklonnosti k subkultuře na posuzování atraktivity jejích členů
Vliv subkulturní ideologie hardcoru na výběr zaměstnání hardcoristů – veganů
Vnímání rizikovosti nových syntetických drog
Volný čas jako fenomén dnešní doby
Výzkum možností výuky ve virtuální realitě
Výzkum životního stylu pražské „zlaté mládeže“
Vzájemné ovlivňování informační vědy a kognitivních věd s důrazem na vyhledávání informací
Waldorfská pedagogika
Zápas o věčné a nekonečné (S. Kierkegaard a J. Patočka)
ZÁŽITKOVÁ ESTETIKA V RÁMCI FYZIOTERAPIE HARMONIE OSOBNOSTI
Zdravý životní styl vysokoškolského studenta
ZMĚNĚNÉ STAVY VĚDOMÍ
Znak, kód, symbol ve fotografii-

Jestli chcete víc, zkuste zajímavé knihy, nebo nejlepší sci-fi audioknihy anglicky.